In Ảnh Đà Nẵng

slider-image


1. Thanh toán khi nhận hàng
Bước 1: Lựa chọn dịch vụ
Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn tại bước thanh toán toán khi nhận hàng
2. Thanh toán bằng Ví điện tử Momo

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ
Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn tại bước thanh toán

3. Thanh toán Thẻ ATM nội địa/Internet Banhking

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ
Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn tại bước thanh toán
Bước 3: Quý khách thực hiện việc chuyển khoản vào tài khoản của chúng tôi theo thông tin như sau:
Thông tin tài khoản:
·         Chủ tài khoản: PHAN THAI SU
·         Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
·         Số tài khoản: 19034022694017
·         Nội dung chuyển khoản: In anh + Ho va ten + SDT